Vinmonopol på Blindern

Studenter liker å drikke mer enn bare øl, det burde det være lettere å gjøre. I dag er det allerede mulig å kjøpe øl på Bunnpris-en på Frederikkebygget. Vi vil la dem som ikke liker øl også ha mulighet til å kjøpe det de vil uten omveien gjennom sentrum. Studenter kan også sitte lenger på lesesalen uten å måtte planlegge dagen sin rundt polferden. I tillegg er Vinmonopolet en usedvanlig flink ressurs til å formidle god kunnskap om alkohol og dens virkning. 

En måte å gjøre dette på er for eksempel å starte en ny Pick-up-point-løsning der et minstevalg av varer er satt frem, men med mulighet for å bestille til henting som med vanlige pol.