Rate my studentpolitiker

Først publisert i Universitas 6. april 2017.

Blå Listes Ole Marius Gaasø skriver i et leserinnlegg i Universitas at alle professorer ved UiO bør gis karakterer etter hvor engasjerende er, og peker på dette som veien å gå for å motivere studenter gjennom studieløpet. At Blå Liste er så opptatt av gjennomføringsgrad og studieløp på normert tid viser at de ikke tar innover seg realitetene i studentenes hverdag, men det er en sak for et senere innlegg.

Viktigst her er hvordan de kun ser overflaten av problemet knyttet til forelesninger og lite motiverte studenter. Blå Liste tror at forelesere blir bedre av å rangeres fra 1 til 5. Gjestelista tror tvert i mot at de som benytter slike evalueringsordninger i stor grad er de misfornøyde studentene. Man får en evaluering som ikke nødvendigvis er representativ, og som helt sikkert ikke er motiverende for foreleseren. Dette er å legge til rette for karakterfokus og eksamensjag på universitetet.

Vi i Gjestelista tror på en helt annen løsning. En løsning der professorer gir motiverende forelesninger fordi de selv er motivert til å undervise.

Gjestelista ønsker å legge til rette for at vitenskapelig ansatte som ønsker å undervise skal gis insentiver og frynsegoder for å motivere dem til å legge mer innsats i forelesninger. Vi ønsker å opphøye forelesere som er interessert i formidling til rockestjerner, og samtidig la forskere som kun ønsker å forske drive med forskete forskning.

I tillegg er Gjestelista lei av studentpolitikere som kun glatter over saker for syns skyld, i stedet for å røske opp problemene skikkelig ved roten. Flere studenter vi i Gjestelista har snakket med forteller at nettopp halvhjertet studentpolitikk er en hyppig årsak til at de ikke anser Studentparlamentet som relevant for deres studiehverdag.

Vi foreslår derfor å lansere tjenesten Rate My Studentpolitiker. Her kan studenter gå inn og rangere de som er valgt til å representere. Selv kunne jeg for eksempel tenke meg å vurdere Blå Listes studentpolitikere på en skala fra 1 til 5. Virker som en gjeng med fine folk, men med litt rare meninger om professorene våre. 4 stjerner! Påliteligheten i rangeringene styrkes når mange studenter gjennomfører dem. Og viktigst av alt – denne informasjonen er offentlig tilgjengelig for alle!

Nei til rangering av forelesere som pressmiddel – nei til studentpolitikk som ikke ser de reelle problemene – ja til undervisningsinsentiver – ja til Gjestelista!

Simen Flotvik Mathisen
1. kandidat, Gjestelista